Ателие за приказки

В Aтелие за приказки, децата тръгват на пътешествие в света на приказките. За първи път те заемат активната роля в процеса и сами се превръщат в създатели на приказки. С помощта на разказвач и илюстратор, децата сами създават една обща приказка, като определят персонажите, обстановката и сюжетната линия.

Приказката оживява пред очите на хлапетата с помощта на илюстрациите, които излизат изпод ръцете на илюстратора. В уютна обстановка, приказката излиза от въображението на децата и се материализира пред тях. А през това време, те се упражняват в други ценни умения.

Работилниците излизат отвъд творческия процес, насърчавайки:
– свободата на въображението
– работата в екип
– съпричастността
Емоционалната интелигентност на децата също се повишава в процеса по измисляне на персонажите. Ателие за приказки е мястото, където въображението на всяко дете оживява, създавайки магични приказки в жива, колективна и подкрепяща атмосфера.