Пътят на героя – семинари за деца

Пътят на героя е поредица от семинари за личностно развитие за деца от 9 до 12-годишна възраст. Семинарите са организирани по такъв начин, че да наподобяват приключенска история за пътя на самоусъвършенстване, в която самите деца са главните герои.

С помощта на магически предмети, амулети и приказни сюжети децата научват нови знания, умения и навици по теми, които не се учат в училище. Програмата е специално разработена от двама обучители, педагози и ментори с близо 10-годишен опит в работата с деца, а тя цели да се развият различни умения. Това се случва най-вече чрез различни преживявания и игри.

В поредицата от семинари един от основните фокуси е работата в екип. Децата  в академията работят в големи и малки групи, в които се подкрепят и се учат на комуникативност, толерантност, екипност и сътворчество. В програмата се включват различни игри и физически активности, като йога, бойни изкуства, кондиционен тренинг и други. Занимания се провеждат в обучителна зала, както и на открито, ако времето го позволява. Семинарите обхващат множество теми, като някои от най-важните са свързани с целополагане и планиране в ежедневието, развитие на емоционална интелигентност и емпатия, креативно мислене и търсене на мотивация и вдъхновение.

Събитията се провеждат в неделя в Топлоцентрала и продължават 6 часа от 10:00 до 16:00, като следващата дата е 23 април. Цялата програма и формуляр за записване откриваме тук.