Space Academy

Космическа академия предлага летни алтернативи на своите иновативни образователни програми, развиващи у подрастващите интерес към науката, технологиите, инженерството и математиката. Между 13 и 19 август академията организира летен космически лагер за деца от 7 до 13 години в местността Узана, съчетаващ космическите знания с игри, танци и приятни преживявания сред природата. Обучението е чрез проекти и се извършва в безопасни и съобразени с възрастта на участниците условия, а дневният режим е комбиниран със здравословно и балансирано хранене. Подобно събитие ще събере малчуганите между 2 и 9 юли в историческото село Юндола за още наука, уроци по английски и пътувания до летище със самолети, ферма за щрауси и музей с мастодонт.

София, ул. „Кракра“ 2А
Дом на културата „Средец“, стая 213
0889 434 329
бул. „Черни връх“ 4
(в Национален музей „Земята и хората“)
0889 434 329
spaceacad.com / Facebook страница