Доку-ментално: Цветан Терзиев

Първа програма: Пионерия №4, Язовирно строителство, Град на лъваСингапур 1970, реж. Цветан Терзиев, 15′, Браво, млади музиканти – 1969, реж. Цветан Терзиев, 8′, Хайле Селасие в България – 1964, реж. Цветан Терзиев, 10′, Първият и Кинопрегледи 16/62г и 42/68г.

Втора програма: Перото им беше меч – 1963, реж. Вили Румп, оп. Цветан Терзиев, 16′, Олимпийци – 1980, реж. Константин Костов, оп. Цветан Терзиев, 1′, Сред земляци в Сирия – 1961, реж. Иван Желев, оп. Цветан Терзиев, 15′, Чиста и непомрачима, Кинопеглед 1/77г, 40/78г и 387/52г