Година преди смъртта си, вече сериозно болен от туберкулоза, поетът Христо Смирненски (1896-1923) получава предложение от високопоставен "ценител на поезията" да постъпи на дипломатическа работа в чужбина. Скритата цел на това предложение е поетът да бъде откъснат от пролетарската среда, да бъде заглушен неговият глас. Прозрял истината, той отказва и няколко месеца по-късно умира на 27 години.