Прожекциите са във всеки петък на октомври от 19:00 в Contemporary Space. Четирите филма, включени в програмата, са посветена на изкуството като форма на реакция на социални, политически, икономически и други обществени тенденции. В предложените заглавия, личността на артиста се превръща в социален феномен, в своеобразен персонаж, който демонстрира своето отношение чрез изкуството си спрямо определени порядки, норми или възприятия.