От 27 март до 16 април в Дома на киното, София и от 3 до 16 април в Лъки Cinema, Пловдив  ще можете да видите пълна ретроспектива на гениалния и противоречив кинематографист Пиер Паоло Пазолини. Черпил вдъхновение в литературата, фолклора и музиката, работата на Пазолини се отличава сериозно от тази на неговите съвременници. Филмите му са концентрирани върху темите, които го вълнуват, като например отчаянието от живота на ръба, а не върху самия процес на снимане. Това го превръща в особено интересен режисьор, а изборът от филми, които можете да гледате никак не е малък.