Фестивалът включва четири прожекции с вход свободен. Въпреки кратката си продължителност, програмата е разнообразна и набляга на ярките конфликти – било то социалния сблъсък в душата на богата наследница, влюбена в скромен млад шофьор, или борбата на собственик на кабаре клуб с промените в квартала, които застрашават да доведат до затваряне на заведението му.