Водещ: Доминик Паини
Участници: Ален Флешер (Директор и основател на Национално студио
за съвременно изкуство „Льо Френоа”), Гийом Дезанж (Критик и журналист в областта на съвременно-то изкуство, куратор и автор на пърформанси)
Със специалното участие на: Жорж Диди-Юберман
Почетен председател: Жана Дамянова

Това издание на Отворения клас е посветено на Националното студио за съвременно изкуство Льо Френоа – едно от средищата на съвременното творчество в света, в което се организират забележителни международни изложби. Ще бъде представен специфичният педагогически подход и работата на тази образователна институция за създаване и разпространение на художествени, аудио-визуални и мултимедийни произведения, в която творят студенти и преподаватели от 45 страни от всички континенти във всички творчески дисциплини.
По време на Отворения клас ще бъдат прожектирани множество откъси от филми, които са продуцирани и осъществени в Льо Френоа като в повечето от тях са използвани цифровите технологии.

Участниците във форума ще дискутират развитието на изкуството днес и връзката с дигиталната революция, тенденциите в съвременното изкуство и предизвикателствата, които придружават творческия процес в дигиталната ера. Те ще обсъдят по какъв начин цифровите технологии предопределят (или не) естетиката и организацията на работа, както и начините на общуване и на придобиване на знания.

Театър Алма Алтер, СУ Св. Климент Охридски
от 11.00- 19.00