От Анет и Титан, които покриват всички критерии на необичайното, до нежната красота на Младите любовници и Историята на жена ми, преоткриваме френското кино в цялата му пълнота.