Две студентки сценографки от НБУ се дипломират с артистичната реализация на еко фест, който междувременно е част от програмата на екосдружението За земята и е в тон с тяхната кауза. Ще бъдат прожектирани филми все на парливи теми около ефекта на икономическата глобализация у нас и по света и начините за противодействие и опазване на биоразнообразието в природата. Фестът ще продължи три дни – 11-13 юли, място на действието ще бъде читалището Братя Миладинови в Княжево, а мотото му – Влез в зеления филм, подсказва че ще има и някакъв екшън. Всичко ще се случва един вид под режисурата на посетителите – на входа всеки ще получи карта с маршрут, минаващ през различните зали, в които ще има и различни прожекции. Това означава, че всеки ще избира сам какво да гледа и колко да се застои. Естествено, не може да се мине само с гледане – ще се разгорят и дискусии по еко темата. Читалището има и градина, ще подредят и един детски кът, така че всичко изглежда точно. Още на zazemiata.org.