Филмов пърформанс „България в мен“

Леа Тодоров, сценарист и режисьор, представя емоционален филмов спектакъл с текстове, архиви и видеоклипове, който посвещава на баща си – философа и литературовед Цветан Тодоров и неговата амбивалентна връзка с родната му страна. През 2014 г., три години преди смъртта си, Цветан Тодоров моли дъщеря си да заснеме едно последно пътуване: „Пътуваме заедно през една непозната страна. Този, който е напуснал комунистическа България преди 51 години и който толкова трудно се връща…, сякаш се страхува да не срещне там далечния си зъл двойник. Двойника, в когото би се превърнал, ако беше останал в тази тоталитарна държава.“