Две момичета живеят заедно и имат едно и също име – Надежда, но са коренно различни. Голямата е затворена в себе си, изолирана от другите хора, а малката – напротив, живее чрез тях. Двете посепенно разменят местата си стават сякаш две лица на едно цяло.