Учениците се сблъскват с конформизма и предразсъдъците, приятелството и предателството, смъртта на най-близкия приятел. Едно носталгично и реалистично вглеждане в живота на елитните езикови училища през годините на социализма. Ефектното изпълнение на изгряващите звезди, съзаклятническото другарство на героите и хитовата песен превръщат филма в култов за младите зрители.