Чешки център

Чешкият център разполага с пространства, които се състоят от галерия, зала с подиум и възможност за прожекции на партерния етаж, както и голяма удобна тераса и библиотека на втория етаж. Залата и наличната техника са подходящи за организиране на семинари, концерти, театрални представления и уъркшопи. На терасата периодично се провеждат „Вечери на терасата“, включващи литературни, музикални, кино и др. събития.