Фестивален и конгресен център

Програма

06 юни |вторник|: 13:00 (зала 6)
07 юни |сряда|: 14:00 (зала 2)
08 юни |четвъртък|: 13:00 (зала 6)
10 юни |събота|: 14:00 (зала 2)
11 юни |неделя|: 11:00 (зала 2)
12 юни |понеделник|: 13:00 (зала 6)
14 юни |сряда|: 13:00 (зала 6)

06 юни |вторник|: 15:00 (зала Европа; Международен театрален фестивал Варненско лято 2023) | 18:30 (зала Европа; Международен театрален фестивал Варненско лято 2023)

06 юни |вторник|: 15:30 (зала 6)
07 юни |сряда|: 16:30 (зала 2)
08 юни |четвъртък|: 15:30 (зала 6)
10 юни |събота|: 11:00 (зала 2)
11 юни |неделя|: 14:00 (зала 2)
13 юни |вторник|: 13:00 (зала 6)
15 юни |четвъртък|: 13:00 (зала 2)

06 юни |вторник|: 18:10 (зала 6)
07 юни |сряда|: 18:00 (зала 6)
08 юни |четвъртък|: 18:10 (зала 6)
10 юни |събота|: 15:30 (зала 6)
11 юни |неделя|: 18:00 (зала 6)
13 юни |вторник|: 15:40 (зала 6)
15 юни |четвъртък|: 13:30 (зала 6)

Корсаж | Премиера
06 юни |вторник|: 20:00 (зала 6)
08 юни |четвъртък|: 20:00 (зала 6)
09 юни |петък|: 17:15 (зала 6)
10 юни |събота|: 19:00 (зала 2)
11 юни |неделя|: 16:40
12 юни |понеделник|: 19:30 (зала 6)
13 юни |вторник|: 17:30 (зала 6)
14 юни |сряда|: 19:40 (зала 6)

07 юни |сряда|: 15:00 (зала 6)
09 юни |петък|: 13:00 (зала 6)

07 юни |сряда|: 19:30 (зала 2)

07 юни |сряда|: 20:00 (зала 6)
10 юни |събота|: 20:00 (зала 6)
11 юни |неделя|: 13:30 (зала 6)
14 юни |сряда|: 15:30 (зала 6)
15 юни |четвъртък|: 17:50 (зала 6)

08 юни |четвъртък|: 19:00 (зала 1)

08 юни |четвъртък|: 19:30 (Международен театрален фестивал Варненско лято 2023)
09 юни |петък|: 20:00 (Международен театрален фестивал Варненско лято 2023)

09 юни |петък|: 15:00 (зала 6)

09 юни |петък|: 19:30 (зала 6)
10 юни |събота|: 17:00 (зала 2)
11 юни |неделя|: 19:00 (зала 2)
12 юни |понеделник|: 17:30 (зала 6)
13 юни |вторник|: 19:45 (зала 6)
14 юни |сряда|: 17:40 (зала 6)
15 юни |четвъртък|: 20:00 (зала 6)

10 юни |събота|: 13:30 (зала 6)
11 юни |неделя|: 19:45 (зала 6)
12 юни |понеделник|: 15:30

10 юни |събота|: 17:30 (зала 6)
11 юни |неделя|: 15:40 (зала 6)

10 юни |събота|: 19:30 (Международен театрален фестивал Варненско лято 2023)

12 юни |понеделник|: 19:00 (зала 2)
13 юни |вторник|: 19:00 (зала 2)

12 юни |понеделник|: 19:30 (зала 1)

13 юни |вторник|: 19:30 (зала 1)

14 юни |сряда|: 18:00 (зала 1)

14 юни |сряда|: 19:30 (зала 2)

15 юни |четвъртък|: 18:00 (зала 2)

15 юни |четвъртък|: 19:00 (зала 1)

16 юни |петък|: 18:00 (зала Европа)

17 юни |събота|: 18:00 (зала Европа)

19 юни |понеделник|: 19:00 (зала 1)

20 юни |вторник|: 19:30 (зала 2)

21 юни |сряда|: 19:30 (зала 1; Гостува: ДТ Добрич)

22 юни |четвъртък|: 19:00 (зала 1)

26 юни |понеделник|: 20:00 (зала 2)

29 юни |четвъртък|: 19:30 (зала 1)

03 юли |понеделник|: 20:00 (зала 2)

11 юли |вторник|: 19:30 (зала 1)

14 юли |петък|: 19:30 (зала 1)

19 юли |сряда|: 19:30 (зала 2)

23 юли |неделя|: 19:30 (зала 1, Международен театрален фестивал Варненско лято 2023)

26 юли |сряда|: 19:30 (зала 2)Може също да ти хареса