Венецианският търговец е сред един от шедьоврите на големия режисьор и проникновен тълкувател на Шекспир – Макс Райнхард. В периода 1920-1932 Панчо Владигеров създава музиката към девет негови постановки. Карнавалната процесия из музиката към Венецианският търговец отразява сблъсъка на един от главните персонажи с пъстрата стихия на веселието в карнавала. Двете вокализи, създадени от Морис Равел, са майсторски оркестрирани за камерен оркестър от Панчо Владигеров. В тях българският композитор се представя в нова светлина, фокусиран върху детайла и интимността на народната мелодия, вдъхновена от еврейския фолклор. Песен, Българска сюита и Концерт №3 за пиано и оркестър са сред най-популярните творби на Владигеров, стъпили върху българската фолклорна традиция. Произведенията са майсторски хармонизирани и оркестрирани, което ги нарежда сред върховете в световното симфонично наследство на ХХ в. Единствената опера на Панчо Владигеров – Цар Калоян, е първата музикално-сценична творба, получила и международно признание (представена е с голям успех в Белград, Братислава и Любляна). Тя е създадена по либрето на Николай Лилиев.