Програмата включва: Дворжак – Серенада за струнни оп. 22; Симфония №29; Б. Бритън – Илюминаци оп.18.