Изложбата представя над 30 ярки творби от изтъкнатите и утвърдените съвременни албански художници Емжона Стаси, Арбен Кристани и Дашамир Гурабарди. Първият концерт от програмата е на 21 ноември и ни запознава с творби от Ческ Задея, Исак Шеху, Пренке Якова, Гьон Симони, Марин Големинов и Александър Танев, изпълнени от Албански младежки камерен оркестър, а солист е младата българска цигуларка Далия Чолакова с диригент Марко Озбич. На 22 ноември следва концерт на клавирно трио в състав: Мерита Реджа Тършана, Невила Калая Херцзег и Бледар Займи, с музика от Лимоз Диздари, Ендри Сина, Георги Златев–Черкин и Петко Стайнов.