Творбите на Менделсон са сред най-предпочитаните от българската публика. Развивал се в епохата на романтизма, той остава верен на идеите на старите майстори и виенските класици, които формират неговия стил. Когато започва да пише концерта за цигулка в ми минор, Феликс иска да напише нещо по-различно от обичайните концерти, да използва в него всички съвременни технически ресурси на инструмента. И успява. Този знаменит концерт се превръща не само в един от най-съвършените образци на цигулковото изкуство, който има в репертоара си всеки изпълнител. Големият цигулар от 19 век Йозеф Йоахим казва: "Германците имат четири цигулкови концерта. Най-великият и най-безкомпромисният е този на Бетховен. Концертът на Брамс му съперничи по сериозност. Най-богатият и привлекателен концерт е композиран от Макс Брух. Но най-съкровеният, скъпоценност на сърцето, е този на Менделсон".