Кариерата отвежда Бонева в много страни по света и на много престижни сцени. Освен това тя е уважаван педагог и нейни ученици печелят награди на национални и международни конкурси и често е канена като член на журита.
Теодор Пазов учи пиано в класа на Антонина Бонева в НМУ Л. Пипков – София. В момента е студент във Висшето училище за музика и театър в Хамбург, в класа на проф. Мария Янкова. Теодор е активен участник и в майсторски класове на професорите Григорий Грузман, Бернд Гьотцке, Людмил Ангелов, Иван Дреников, Михаел Владковски, Хенри Зигфридсон, Дмитрий Рацер, Катаржина Попова-Зидрон. Той е сред децата на фондация Консонанс, фондация Комунитас и Американска фондация за България. Носител е на редица награди от национални и международни конкурси и фестивали.