Под диригентската му палка са минали гранде оркестри и музиканти, а тези дни учениците му застават зад тукашен пулт, и то два пъти. Под тяхно ръководство на 25 август се разливат Морето на Дебюси, Тил Ойленшпигел на Щраус и Симфония 4 на Малер, а на 30-и слушаме Петрушка на Стравински и два броя Симфония 7 – тази на Прокофиев и тази на Сибелиус. Настройваме приемниците на класическа честота и в следващите три месеца загряваме с всичко споменато, преди и самият Панула да се качи на наша сцена.