Клавирът на Бетовен не се е запазил, но Валтеровият модел става база на най-успешно копираните хамерклавири в наше време. Това доста скромно по размери пиано позволява да се разкрият някои от художествените замисли на композитора, неизпълними на съвременния ни роял.