В програмата: пиеси от френски и испански композитори.