Някои арии от ораторията Аталия и хоровете ще бъдат изпълнени премиерно.