Галаконцертът на 10 октомври слага финито на разнообразната програма, с която НСО празнува полуюбилея си вече месеци наред. За него на гости от Словения ни идват цигуларката Таня Сонц заедно с още един оркестър, а инструментите им ще се разхождат по петолинията на Бах, Сергей Прокофиев и Едуард Елгар, ръководени от палката на маестро Петко Димитров. Три дни по-късно същото събитие ще се повтори и в Любляна, а идеята зад всичко е европейските оркестри да си подават по-често ръка – всички печелим от това, така че отиваме да си честитим в зала България.