Дните на японската култура в България се провеждат за 26 път и са най-добрият проводник към духа на Япония през вековете – такъв, какъвто го познаваме от самурайските истории и съвременният му вариант, в който традициите и иновациите умело се преплитат.