От 2001 е в състава на Виенската опера, а при нас пристига с обучения основно в австрийската столица Vienna Classic Orchestra, задвижван около ариите ѝ от палката на диригента Ърнест Лещер по петолиния от Щраус, Ланер и Шуберт.