Академичен оркестър Орфеус е структура на НБУ към департамент Музика. Източник на идеята за създаване на оркестъра и негов интелектуален ръководител е световноизвестният цигулар Марио Хосен. Академичен оркестър Орфеус на НБУ е дирижиран от световноизвестни музиканти-диригенти. Досега гост-диригенти са били международно признатите Хансьорг Шеленбергер, Филип Бернолд, Донг-Сук Канг, Ерих Хьобарт, Йоел Матиас Йени. Посредством работата си с тях, професионалното ниво на оркестъра се изравнява с обучението в най-престижните академии и университети в Европа и по света.