До края на юни серия от изяви ще обобщят постиженията и ще поставят акцентите, от творческия сезон на музея.

В програмата са включени артисти от различни генерации и изкуства. Фестивалът свързва в едно духовната традиция и настоящето, за да се очертаят проекциите на един бъдещ профил на българската култура.