Със своята специфика години наред той привлича видни творци и специалисти в областта на операта и балета.Това дава възможност за провеждането в дните на Фестивала на теоретични конференции, семинари, дискусии и обсъждания, както на представените постановки, така и на показаните тук за първи път произведения- самият Фестивал е инспирирал създаването на нови творби. Заедно с това се организират и други съпътстващи културни прояви като срещи с композитори и изпълнители, творчески портрети,рецитали и други камерни изяви, художествени изложби.