През 1967 г. по инициатива на обществеността, градската управа и ръководството на Старозагорската опера се провежда първият музикален фестивал Декемврийски музикални дни. С откриването на новата оперна сграда през 1971 г. музикалният фестивал се превръща във Фестивал на оперното и балетното изкуство. Оттогава той си остава единственият специализиран музикален фестивал с водещо място в културния живот на страната.
Със своята специфика години наред той привлича видни творци и специалисти в областта на операта и балета.Това дава възможност за провеждането в дните на Фестивала на теоретични конференции, семинари, дискусии и обсъждания, както на представените постановки, така и на показаните тук за първи път произведения – самият Фестивал е инспирирал създаването на нови творби. Заедно с това се организират и други съпътстващи културни прояви като срещи с композитори и изпълнители, творчески портрети,рецитали и други камерни изяви, художествени изложби.

Културният форум се провежда под почетния патронаж на Министъра на културатa на Република България – проф. Стефан Данаилов и проф. Светлин Танчев – Кмет на Община Стара Загора.