Освен собствените парчета, неизменна част от сетлиста на Frontero са интерпретациите на известни хитове от близкото минало.