Освен трите барокови пиеси от Вивалди, Фаш и Телеман, на концерта ще звучи Адажио и Рондо от Моцарт. Произведението е написано за много редкия инструмент гласхармоника и по традиция е в репертоара на арфистите.
Следват Три детски пиеси за домашни животни от Пламен Проданов, но акцент в програмата е оригиналното произведение на проф. Томас Бенджамин – Skriabin sits-in at Birdland/ Скрябин свири джаз в Бърдленд клуб.