През годините оркестърът изнася концерти в най-престижните театри и концертни зали по целия свят. Музикантите участват в турнета по целия свят. Репертоарът на оркестъра включва основните композиции за камерни оркестри от 18 век до днес, включително със специално внимание към по-малко известни италиански инструментални творби от 19 век. Дългогодишната постоянна работа с най-големите диригенти от международната сцена, от Рикардо Мути до Даниел Баренбойм, имат основна роля и допринасят за оформянето на звука на Cameristi della Scala, което определя техния характерен тембър и фразировка. Това допринася за индивидуалния облик на ансамбъла и неговата уникалност на фона на италианските камерни оркестри.