Във Варненско лято ще се представи Камерната филхармония – нов камерен оркестър, създаден като постоянна форма за професионално развитие на младите музиканти в сътрудничество с Центъра за кариерно развитие към университета.