Проектът държи на стандарта и нивото си, представяйки концерти от областта на класическата музика, джаза, фолклора, филмовата музика и смело прекрачва отвъд музикалното изкуство, предлагайки програми, в които присъстват театър, поезия и изобразително изкуство.