Буквалното значение на заглавието е Песни от Бойерн – областта, където са намерени средновековните ръкописи, вдъхновили композитора. Става дума за уникална светска поезия на анонимни автори от 12 и 13 век, възпяващи радостта от любовта и виното, красотата на настъпващата пролет и променливия характер на човешката съдба.