Тук в качеството си на аранжор и пианист, Константин Костов е и съавтор. Заедно с Христо Йоцов и Димитър Карамфилов максимално успяват да пресъздадат образите на целият цикъл в един модерен вариант, актуален за нашето време и стилово обогатен.