Музикални импресии

Жанр: класическа музика
Участват: Пепа Дженева, Вяра Стоянова, Мария Цветкова, Елица Атанасова

Произведения от барокови майстори  за 4 гласа и транскрипции на творби за четири виоли: Йохан Кусер – Танци и Йохан Дементиус – Мадригал.
Петър Христосков – Малка токата и др.