Вокален концерт

Жанр: класическа музика
Солисти: Галя Павлова-Ботева, Светлин Христов, Снежина Куманова, Стефания Кръстева

В програмата: творби от Г.Фр. Хендел, Ш. Гуно, Е. Григ, Р. Щраус, Кл. Дебюси и др. Билетите са тук.