Вокален рецитал на Генко Гешев

Жанр: класическа музика
Солисти: Генко Гешев, Деница Петрова

В програмата: произведения на Панкрацио Аниело, Верди, Брамс, Пуленк, Глинка, Таривердиев, Ралф Вогън Уилямс, Георги Златев-Черкин и китайски песни.