В програмата:
Телеман – Три кантати за сопран, алт, тенор, цигулка, виолончело и басо континуо
Бокерини – Клавирен квинтет G. 418 (№6)
Хайдн – Квартет D dur, Чучулигата, op.54 №5
Онегер – Четири песни за мецосопран и пиано
Хаджиев – Коленича пред теб вокален цикъл за сопран и струнен квартет
Илиевски – Струнен квартет