В програмата токати от световната музикална класика – Шуман, Дебюси, Равел, Хачатурян, Прокофиев – втори концерт от Цикъла Токатата и още нещо.