В програмата:
Шопен – Валс в ми минор, op. posth.
Шопен – Полонеза в №4 в сол диез минор
Шуберт – Соната ла мажор оp. posth. 120, D 664:
Allegro moderato
Andante
Allegro
Шопен – Три ноктюрни ор. 9:
№1 си бемол минор. Larghetto.
№2 ми бемол мажор. Andante.
№3 си мажор. Allegretto.
Скерцо №3 ор. 39 до диез минор