Професор Жени Захариева я определя като “ярък музикант със собствено интерпретационно виждане, притежаващ всички качества за една артистична кариера – блестяща техника и изпълнителска индивидуалност”, а ние няма как да не се съгласим. Ваня ще изпълни творби на Бетховен и Рахманинов.