В програмата:
Антонин Дворжак – Славянски танци за четири ръце (първо интегрално изпълнение в България)