Клезмер-музиката е популярна в различни краища на света. В България рядко се изпълнява. Интересът към тази традиционна музика за кратко бе събуден с балета Гето на хореографа Марио Пиаца в Софийската опера през 2002. Десетилетие по-късно Ангелина-Огняна Гочева, Незиха Ибишева и Кирил Павлов – студенти от Националната музикална академия Панчо Владигеров, я възраждат чрез своя артистичен проект. Никой от тях не е с еврейски произход.
Артистичната им отдаденост към тази музика идва от убеждението, че тя е интернационална, защото в нея са вплетени традициите на различни народи, а езикът й е разбираем, тъй като е пряко обвързана с чувствата, със стоицизма в страданието и с неукротимите изблици във веселието.