В програмата: арии и песни от Хендел, Бах, Моцарт, Шуберт, Шопен, Монюшко, Карлович.