Проф. д-р Нева Венелинова Кръстева е не само първата органистка в страната ни. Тя е музиковед, композитор и сред най-известните и изявени органисти в Европа. Изнася концерти в редица европейски държави и в Азия. Изпълнителската ѝ дейност в България започва активно след възстановяването на органа в зала България през 1970-та година, и на който, освен концертите, тя осъществява множество записи. Акцентът на репертоара ѝ е както върху музиката от епохата на Барока и Романтизма, така също и върху музика от 20 век. Като композитор пише много солови и ансамблови произведения за орган, но има произведения и в хоровия жанр. Член е на Баховото общество в Лайпциг.